Процес рецензије

Рукописи се шаљу на рецензију само ако прођу предвиђене теме. Рукопис мора бити написан по упутству ауторима. Уредник прослеђује рукопис на двоструко слепо рецензирање. Рецензије се морају спровести објективно. Уредник доноси одлуку након коментара рецензената о даљем поступку и статусу рада. Цео поступак не сме да траје дуже од 60 дана.

Од 2023. године плаћаће се трошкови публиковања.

Рецензенти:

Проф. др Мирослав Чавлин, Универзитет привредна академија, Факултет за економију И инжењерски менаџмент у Новом Саду, Нови Сад – Пословна анализа, Рачуноводство

Проф. др Драган Вукасовић, Независни универзитет у Бања Луци, Економски факултет, Бања Лука, Република Српска (Бих )- Финансије

Проф. др Недељко Прдић, научни сарадник, ЈКП Тржница, Нови Сад – Економија, Агроекономија, јавни сектор , инвестиције, конкурентност

Др Горан Петровић, Научни институт за ратарство и повртарство у Новом Саду, Нови Сад – Информационе технологије

Проф. др Ружица Ђервида Независни универзитет у Бања Луци, Економски факултет, Бања Лука, Република Српска (Бих) – маркетинг, односи са јавношћу

Проф. др  Дејан Глиговић, Висока школа модерног бизниса у Београду, Београд – Менаџмент

Доц. др Дарко Мартинов, Независни универзитет у Бања Луци, Бања Лука, Република Српса (Бих) – Информационо рачуноводство

Проф. др Радован Владисављевић, Висока школа за економију и информатику
у Приједору, Приједор. Република Српска (БиХ) – Иновације

Др Дениз Ахметагић, научни сарадник, Универзитет у Новом Саду,
Економски факултет у Суботици, Суботица – Иновационе технологије

Доц. др Радмила Бојанић, Инфинити, Бања Лука, Република Српска (БиХ) –
дигиталне трансформације

Доц. др Душко Лаковић, Независни универзитет у Бања Луци, Бања Лука,
Република Српска (БиХ) – Инвестиције

Последње издање часописа