Društvo za ekonomska, društvena i kulturna naučna istraživanja „Економист"

Razvoj i popularizacija ekonomske nauke, prakse i struke; Aktivnosti na unapređenju kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja; Aktivnosti na unapređenju privrednog sistema, ekonomske politike i konkurentnosti...
Часопис Економист