Уредништво

Главни и одговорни уредник:

  • Проф. др Недељко Прдић, научни сарадник, ЈКП Тржница, Нови Сад

Редакцијски одбор:

  • Проф. др Недељко Прдић, научни сарадник, ЈКП Тржница, Нови Сад
  • Проф. др Мирослав Чавлин, Универзитет привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Нови Сад
  • Проф. др Драган Вукасовић, Независни универзитет у Бања Луци, Економски факултет, Бања Лука, Република Српска (Бих)
  • МА Сара Костић, Студент докторских студија, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
  • МА Ивана Прдић, МДПИ, Београд

Лектор/Коректор:

  • Исидора Гордић Фисковић

Последње издање часописа