Издавачки савет

Проф. др. Мирослав Чавлин, Универзитет привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Нови Сад

Проф. др Драган Вукасовић, Независни универзитет у Бања Луци, Економски факултет, Бања Лука, Република Српска (Бих)

Проф. др Недељко Прдић, научни сарадник, ЈКП Тржница, Нови Сад

Др. Горан Петровић, Научни институт за ратарство и повртарство у Новом Саду, Нови Сад

Проф. др Ружица Ђервида Независни универзитет у Бања Луци, Економски факултет, Бања Лука, Република Српска (Бих)

Проф. др  Дејан Глиговић, Висока школа модерног бизниса у Београду, Београд

Доц. др Дарко Мартинов, Независни универзитет у Бања Луци, Бања Лука, Република Српса (Бих)

Последње издање часописа