Часопис Економист

Реч уредника

Часопис је превасходно намењен младим истраживачима економске и сродних наука у циљу афирмације примене знања рачунајући посебно успех у пословању, привредном систему и друштву применом савремених технологија. Савремени пословни системи и окружење довели су до значајних промена које олакшавају рад али и омогућавају примену искуства из пословне праксе. Ефикасно пословање и привредне активности манифестују се у стратешким и тактичким интеграционим процесима како економских, техничких и друштвених наука а све у циљу усмеравања на моделе научних истраживања који се реализују путем теорије тако и праксе. Један од основних постулата овог часописа је интеграција научних истраживања економске и других сродних наука усмерених на пословање, привредни и друштвени систем кроз реализацију успеха како друштва тако и појединца.

i

Упутство ауторима часописа Економист ⇒ПРЕУЗМИ⇐

i

Ауторска изјава ⇒ПРЕУЗМИ⇐

i

Образац за рецензију ⇒ПРЕУЗМИ⇐

ISSN 2812-9598 (Print)

ISSN 2812-9725 (Online)

W

UDK 33

Последње издање часописа

Претходна издања ⇒АРХИВА⇐